Michael Caines-prijzentrekking: algemene voorwaarden

Houd er rekening mee dat deze gratis prijzentrekking een aanvulling is op de Millionaire Mansion-prijzenwedstrijd. Je deelname aan deze gratis prijstrekking is niet afhankelijk van een juist antwoord op de vraag in de prijzenwedstrijd.

Een overnachting in Lympstone Manor voor twee personen in een luxueuze Junior Suite. De winnaar ontvangt ook een boeket rode rozen, een kaarsgeschenk van Scent of the Manor en zelfgemaakte chocolaatjes.

Bij aankomst wordt er een fles champagne geserveerd.

‘s Avonds worden de winnaar en de gast getrakteerd op Michaels kenmerkende achtgangen-proeverijmenu.

 1. De geldigheid van de prijs/voucher is niet verlengbaar
 2. De prijs/voucher moet worden aangeboden voor inwisseling en wordt geaccepteerd naar goeddunken van het hotel
 3. Prijs/voucher kan alleen worden gebruikt zoals aangegeven
 4. Prijs/voucher moet vooraf worden gereserveerd door het hotelreserveringsteam te bellen en het vouchernummer te vermelden
 5. Prijs/voucher wordt niet gerestitueerd en niet vervangen indien verloren of gestolen
 6. Prijs/voucher kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen van Lympstone Manor
 7. Prijs/voucher onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van boeking
 8. Lympstone Manor vraagt ​​vaak een verblijf van twee nachten bij een verblijf op een vrijdag- en zaterdagavond, de tweede nacht moet wel betaald worden
 9. Prijs/voucher moet vóór 1 december 2018 worden ingewisseld
 10. Na reservering is de reservering onderworpen aan alle algemene voorwaarden van Lympstone Manor, inclusief annuleringsvoorwaarden.
 11. De winnaar krijgt bericht via e-mail of telefoon (via de gegevens opgegeven bij deelname) vóór 16 februari 2018 en moet een postadres verstrekken om de prijs op te eisen.Als een winnaar niet binnen vijf dagen na melding door de organisator reageert op de organisator, wordt de winnaarsprijs verbeurd en is de promotor gerechtigd een andere winnaar te selecteren in overeenstemming met het hierboven beschreven proces.
 12. De prijs wordt binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de winst per post naar de winnaar verzonden.
 13. De prijs voor de winnaar is niet-inwisselbaar, niet-overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten aangeboden.
 14. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde als omstandigheden buiten de macht van de organisator dit noodzakelijk maken.
 15. De beslissing van de organisator met betrekking tot elk aspect van de prijstrekking is definitief en bindend en hierover zal niet worden gecorrespondeerd.
 16. De naam en county van de winnaar kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar [email protected] binnen dertig dagen na de sluitingsdatum van de prijstrekking.
 17. Deelnemers worden geacht deze voorwaarden bij deelname te hebben aanvaard en in te stemmen eraan gebonden te zijn. De organisator behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of de prijs te weigeren aan iemand die deze algemene voorwaarden overtreedt.
 18. De organisator behoudt zich het recht voor om de promotie ongeldig te verklaren, te annuleren, op te schorten of aan te passen wanneer dit nodig is.
 19. Voor zover toegestaan ​​door de wet zijn de promotor en zijn agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk om de winnaar te vergoeden of enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het aanvaarden van de prijs, behalve wanneer deze veroorzaakt is door nalatigheid van de organisator, zijn agenten of distributeurs of die van hun werknemers. Je wettelijke rechten worden niet aangetast.
 20. Winnaars kunnen worden gevraagd deel te nemen aan publiciteit in verband met de prijzentrekking, waaronder de publicatie van hun naam en foto in enige media.
 21. Persoonlijke gegevens die tijdens deze promotie worden verstrekt mogen alleen worden doorgegeven aan externe leveranciers voor zover dat nodig is voor de uitvoering/levering/organisatie van de prijs.
 22. De prijstrekking valt onder het Engelse recht en deelnemers aan de prijzentrekking onderwerpen zich aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.
 23. De organisator van deze prijstrekking is Ogilvie Promotions Limited (ondernemingsnummer 11028385) C/O Astley Media, 6 Northernhay Place, Exeter, Verenigd Koninkrijk, EX4 3QJ.


Company number 11028385