Kilpailun säännöt

Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Järjestäjä on:

Ogilvie Promotions Limited (kaupparekisterinumero 11028385) C/O Astley Media, 6 Northernhay Place, Exeter, United Kingdom, EX4 3QJ.

2. Kilpailu

2.1. Kilpailun nimi on “Win a Millionaire Mansion”.

2.2. Kilpailu edellyttää, että osallistujat (kuten jäljempänä 4.1 kohdassa määritellään) maksavat ja täyttävät arvontalomakkeen, johon sisältyy:

2.2.1. Kilpailun osallistumismaksu, jota ei palauteta ja joka on 10,00 puntaa jokaista Arvontalomaketta kohden plus varausmaksu, joka on 0,50 puntaa (per transaktio) (“Maksu“) ja

2.2.2. täytettävä arvontalomake, johon sisältyy taitoa, harkintakykyä tai tietoa koskeva kysymys, osallistujan yhteystiedot (mukaan lukien posti- ja sähköpostiosoitteet ja puhelinnumero) sekä maksukortin tiedot sähköistä kilpailuun osallistumisen hyväksyntää varten (“Arvontalomake“)

Päättymispäivään mennessä (määritelty jäljempänä 2.4 kohdassa). Arvontalomakkeen täyttämisen yhteydessä osallistujat tunnustavat ja hyväksyvät, että Arvontalomakkeen kysymys vaatii taitoa, harkintakykyä tai tietoa ja että vastauksen on oltava oikein, jotta he voivat saada mahdollisuuden voittaa Pääpalkinnon tai jonkin muista palkinnoista (kuten määritelty jäljempänä 5 kohdassa).

2.4. Päättymispäivä on joko silloin, kun järjestäjä vastaanottaa 1 000 000 Arvontalomaketta tai klo 23:59 30. päivänä marraskuuta 2019 riippuen siitä kumpi on aiemmin (“Päättymispäivä“). Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden siirtää päättymispäivää myöhemmäksi sen hallinnon ulkopuolisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka vaikuttavat sen kykyyn hoitaa Kilpailua.

2.5. Mikäli järjestäjä ei saa enempää kuin 500 000 Arvontalomaketta päättymispäivään mennessä, järjestäjä pidättää itsellään oikeuden korvata Pääpalkinto rahapalkinnolla, joka on yhtä suuri kuin Arvontalomakkeiden kanssa vastaanotettujen maksujen kokonaismäärä, josta on vähennetty:

2.5.1. Varausmaksu

2.5.2. 20 % lahjoitus hyväntekeväisyyteen

2.5.3. 40 % hallinto- ja mainoskuluja tai todelliset Päättymispäivään mennessä aiheutuneet kustannukset – sen mukaan kumpi on alempi.

Jos edellä mainittu ei saavuta 100 000 punnan rajaa, myönnetään 100 000 punnan vähimmäispalkinto (“Rahapalkinto”).

3. Kuinka osallistua

3.1. Kilpailu alkaa keskiyöllä 1. joulukuuta 2017 (“Alkamispäivä“) ja jatkuu päättymispäivään saakka, jollei 2.4 kohdan määräyksistä muuta johdu.

3.2. Järjestäjän on vastaanotettava Arvontalomakkeet verkkosivustollaan www.millionairemansion.co.uk (“Verkkosivusto“) päättymispäivään mennessä. Kaikki Päättymispäivän jälkeen vastaanotetut Arvontalomakkeet hylätään automaattisesti.

3.3. Kilpailuun osallistujien on täytettävä ja toimitettava Verkkosivustolla oleva Arvontalomake yhdessä Maksun kanssa Päättymispäivään mennessä.

3.4. Osallistumalla Kilpailuun kukin Osallistuja takaa antaneensa Järjestäjälle oikeat ja ajan tasalla olevat yhteystiedot Arvontalomakkeessa. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään puutteellisesta yhteydenotosta Osallistujaan, jotka ovat seurausta Osallistujasta johtuvista virheistä, puutteista tai epätarkkuuksista Arvontalomakkeessa.

3.5. Järjestäjä ei ota vastuuta Arvontalomakkeista, joita se ei ole vastaanottanut riippumatta syystä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietokonejärjestelmien, verkon, palvelimen, tietokonelaitteiston tai ohjelmiston virheisiin, ruuhkaisen internetliikenteen ja muiden häiriöiden vuoksi.

3.6. Lähettämällä Arvontalomakkeen Verkkosivuston kautta jokainen Osallistuja ehdoitta hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä (“Säännöt“) ja sitoutuu noudattamaan Järjestäjän päätöksiä näiden sääntöjen tulkinnasta ja muutoin kilpailun suhteen. Osallistujat, jotka eivät noudata Sääntöjä, eivät voi saada Pääpalkintoa.  Kun osallistuminen on maksettu, sitä ei voi siirtää, vaihtaa, hyvittää tai palauttaa.

3.7. Puolueeton valitsija valitsee voittajat sattumanvaraisesti kaikista kelvollisista ja oikein vastatuista Arvontalomakkeista, jotka on vastaanotettu viimeistään Päättymispäivänä (“Voittaja“).

4. Osallistumiskelpoisuus

4.1. Kilpailu on avoin kaikille Englannin, Walesin ja Skotlannin asukkaille. Se ei ole avoin Pohjois-Irlannin tai minkään muun sellaisen maan asukkaille, joissa tällaiset kilpailut eivät ole lakisääteisiä. Kaikkien kilpailijoiden on oltava vähintään 18-vuotiaita (“Osallistujat“), pois lukien:

4.1.1. järjestäjän tai sen holding- tai tytäryhtiöiden työntekijät

4.1.2. kilpailuun tai sen hallintoon ammattimaisesti liittyvien Järjestäjän tai sen holding- tai tytäryhtiöiden edustajien tai toimittajien työntekijät, mukaan lukien Verkkosivuston kehittämiseen tai toimintaan liittyvät työntekijät

4.1.3. edellä kohdissa 4.1.1 ja 4.1.2 mainittujen työntekijöiden perheiden tai kotitalouksien jäsenet.

4.2. Kilpailuun osallistuessaan kukin Osallistuja vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä niin ja hän voi saada Pääpalkinnon. Järjestäjä voi vaatia Osallistujilta todisteita oikeudesta osallistua Kilpailuun.

4.3. Järjestäjä ei hyväksy Arvontalomakkeita, jotka

4.3.1. on luotu automaattisesti tietokoneella

4.3.2. kolmas osapuoli on täyttänyt tai jotka on täytetty suurissa erissä

4.3.3. ovat epäselviä tai joita on muutettu, uusittu, väärennetty tai peukaloitu

4.3.4. eivät ole kokonaan täytettyjä.

4.4. Jos Arvontalomakkeen jättävän henkilön henkilöllisyys on riitautettu, osallistumista pidetään sen henkilön lähettämänä, jonka nimiin Arvontalomakkeeseen liittyvä sähköpostitili on rekisteröity Arvontalomakkeen lähettämispäivänä.

4.5. Osallistumisten määrä on rajoitettu 10 000 osallistumiseen henkilöä kohden.

4.6. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä Osallistuja, jos hänen käyttäytymisensä on ristiriidassa kilpailun hengen tai aikomuksen kanssa tai hän on rikkonut jotain näistä Säännöistä.

5. Pääpalkinto ja muut palkinnot

5.1. Pääpalkinto on kiinteistö Devonissa, johon kuuluu talo, kolmereikäinen golfkenttä, uima-allas, kuntosali, itsenäinen huoneisto sekä talon sisältö ja huonekalut, mukaan lukien täysin varusteltu viinikellari ja baari. Kiinteistö siirretään voittajalle ilman mitään kiinnityksiä, maksuja ja muita rasitteita, ja siihen sisältyy leimavero ja kaikki asianajajan palkkiot. Palkintoon kuuluu myös Rolls Royce ja taloudenhoitaja ja puutarhuri ensimmäisen vuoden ajaksi. Lisäksi palkinto sisältää 50 000 puntaa käteistä, jonka voittaja voi käyttää kotitalouskulujen kattamiseen. Palkintoon ei sisälly: vesi-, sähkö- ja kaasulaskut, rakennus- ja sisältövakuutukset, autovakuutus, mitkään kiinteistöön liittyvät kunnossapito- tai ylläpitokulut, mitkään kiinteistöön liittyvät puhelinlaskut, kiinteistövero ja/tai mitkään muut kustannukset sen jälkeen, kun kiinteistö on siirretty voittajalle. Palkinto ei myöskään sisällä nykyisille omistajille kuuluvaa henkilökohtaista omaisuutta, koruja, hopeaa, taidetta, valokuvia tai tavaroita, joilla on tunnearvoa heille. Voittaja maksaa omat muuttokulunsa. (“Pääpalkinto“). Järjestäjä ei takaa Pääpalkinnon arvoa, sen rakenteellista kuntoa tai sen myyntimahdollisuuksia. Kilpailuun osallistujien on luotettava omiin tietolähteisiinsä ja lainopillisiin neuvoihinsa Pääpalkinnosta ennen Kilpailuun osallistumista.

5.2. Pääpalkinnon Voittaja allekirjoittaa siirtoasiakirjan Pääpalkinnon siirtämiseksi Voittajan nimiin 30 päivän kuluessa Pääpalkinnon luovuttamisesta.

5.3. Voittaja rekisteröi Pääpalkinnon maarekisteriin voittajan nimissä.

5.4. Voittaja vastaa kaikista kuluista ja järjestelyistä, jotka eivät erityisesti ja nimenomaisesti sisälly näihin Sääntöihin.

5.5. Kilpailun muut palkinnot ovat yhdeksän rahapalkintoa, kukin arvoltaan 10 000 puntaa.

5.6. Pääpalkinto ei ole neuvoteltavissa eikä siirrettävissä, ja Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden korvata Pääpalkinnon Rahapalkinnolla.

6. Voittajan ilmoittaminen

6.1. Kilpailun voittaja ilmoitetaan Verkkosivustolla 24 tunnin kuluessa Pääpalkinnon ja muiden palkintojen arvonnasta Päättymispäivän jälkeen (“Ilmoituspäivä“).

6.2. Järjestäjän päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

6.3. Järjestäjä ottaa yhteyttä Pääpalkinnon voittajaan ja muiden palkintojen voittajiin henkilökohtaisesti heti, kun se on kohtuullisesti mahdollista Ilmoituspäivän jälkeen käyttämällä Arvontalomakkeessa annettua puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Järjestäjä ei muuta yhteystietoja, kun Arvontalomake on lähetetty.

6.4. Järjestäjä julkaisee Voittajan nimen ja kotikunnan Verkkosivustolla 24 tunnin kuluessa siitä, kun Voittaja on lunastanut Pääpalkinnon kohdan 7 mukaisesti.

7. Pääpalkinnon ja muiden palkintojen lunastaminen

7.1. Pääpalkinnon Voittajalla on 30 päivää Ilmoituspäivästä saapua Järjestäjän toimistoon lunastamaan Pääpalkinto henkilökohtaisesti. Järjestäjä kattaa tavalliset matkakulut Voittajan kotoa Isossa-Britanniassa. Jos voittaja ei lunasta Pääpalkintoa tähän päivämäärään mennessä, lunastusoikeus ei ole enää voimassa.

7.2. Muiden palkintojen voittajilla on 30 päivää Ilmoituspäivästä lunastaa palkintonsa. Jos muiden palkintojen voittaja ei lunasta palkintoaan tähän päivämäärään mennessä, lunastusoikeus ei ole enää voimassa.

7.3. Kolmas osapuoli ei voi lunastaa Pääpalkintoa tai muita palkintoja Voittajan puolesta.

7.4. Järjestäjä pyrkii kaikin tavoin ottamaan yhteyttä Voittajaan ja muiden palkintojen voittajiin. Jos Voittajaan ei voida ottaa yhteyttä tai hän ei ole saatavilla tai hän ei ole lunastanut Pääpalkintoa tai muita palkintoja 30 päivän kuluessa Ilmoituspäivästä, Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tarjota Pääpalkintoa tai muita palkintoja seuraavalle hyväksytylle Osallistujalle (“Vaihtoehtoinen voittaja“), joka on valittu oikein vastatuista, ennen Päättymispäivää saapuneista Arvontalomakkeista, näiden Sääntöjen mukaisesti. Vaihtoehtoisella voittajalla on 30 päivää ilmoituksesta lunastaa Pääpalkinto tai muut palkinnot.

7.5. Järjestäjä ei ole vastuussa, jos Voittaja tai muun palkinnon voittaja ei pysty vastaanottamaan palkintoaan.

8. Kilpailun peruuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Kilpailu milloin tahansa sen hallinnon ulkopuolisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka vaikuttavat sen kykyyn hoitaa Kilpailua (“Peruutus“).

9. Vastuurajoitus

Järjestäjä, sen edustajat tai jakelijat eivät lain sallimissa puitteissa ole missään tapauksessa vastuussa tai korvausvelvollisia Voittajalle tai velvollisia ottamaan vastuuta mistään menetyksistä, vahingoista, henkilövahingoista tai kuolemasta, jotka johtuvat Pääpalkinnon saamisesta, paitsi jos se johtuu Järjestäjän, sen edustajien tai jakelijoiden tai heidän työntekijöidensä huolimattomuudesta. Tämä ei vaikuta Voittajan lakisääteisiin oikeuksiin.

10. Tietosuoja ja mainonta

10.1. Kilpailun Voittaja suostuu siihen, että Järjestäjä voi käyttää hänen nimeään, kuvaansa ja asuinpaikkaansa tai -kuntaansa ilmoittaessaan tämän Kilpailun Voittajasta ja muita kohtuullisia ja kilpailuun liittyviä myynninedistämistarkoituksia varten.

10.2. Voittaja suostuu myös osallistumaan Järjestäjän odottamaan kohtuulliseen mainontaan.

10.3. Osallistumalla Kilpailuun kukin Osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä tai sen edustajat ja toimittajat voivat säilyttää ja käyttää Arvontalomakkeessa annettuja henkilö​tietoja Kilpailun hallinnoinnissa. Kaikki henkilötiedot pidetään tietosuojakäytännön mukaisesti.

11. Yleistä

11.1. Jos on syytä uskoa, että näitä käyttöehtoja on rikottu, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan pidättää oikeuden estää Osallistujaa osallistumasta kilpailuun.

11.2. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden mitätöidä, keskeyttää, peruuttaa tai muuttaa Kilpailun, jos se on välttämätöntä.

11.3. Näihin Sääntöihin sovelletaan Englannin lakia ja osapuolet sitoutuvat tunnustamaan Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

11.4. Jos jokin näistä kohdista määritellään laittomaksi, pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, se erotetaan ja poistetaan näistä säännöistä ja jäljelle jäävät kohdat jäävät sellaisinaan voimaan.

 

Verkkosivuston käyttöehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ SIVUSTOA

Mitä nämä käyttöehdot sisältävät?

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan verkkosivuston www.millionairemansion.co.uk (sivustomme) käyttösäännöt.

Ketä me olemme ja yhteystietomme

www.millionairemansion.co.uk on Ogilvie Promotions Limitedin (“Me”) ylläpitämä sivusto. Olemme rekisteröityneet Englannissa ja Walesissa kaupparekisterinumerolla 11028385 ja kotipaikkamme on C/O Astley Media, 6 Northernhay Place, Exeter, United Kingdom, EX4 3QJ.

Olemme osakeyhtiö.

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla [email protected]

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt nämä käyttöehdot

Käyttämällä sivustoamme vahvistat hyväksyväsi nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoamme.

Suosittelemme, että tulostat kopion näistä käyttöehdoista myöhempää käyttöä varten.

On olemassa muita käyttöehtoja, jotka saattavat koskea sinua

Nämä käyttöehdot ovat seuraavia lisäehtoja, jotka myös koskevat sivuston käyttöä:

Jos osallistut kilpailuun sivuillamme, osallistumista koskevat säännöt ovat voimassa.

Voimme tehdä muutoksia näihin ehtoihin

Näitä ehtoja muutetaan aika ajoin. Aina kun haluat käyttää sivustoamme, tarkista nämä ehdot varmistaaksesi, että tunnet sillä hetkellä voimassa olevat ehdot. Nämä ehdot päivitettiin viimeksi 29. lokakuuta 2018.

Voimme tehdä muutoksia sivustollemme

Voimme päivittää ja muuttaa sivustoamme aika ajoin vastaamaan tuotteidemme, käyttäjien tarpeiden ja liiketoiminnan prioriteettien muutoksiin.

Voimme peruuttaa sivuston tilapäisesti tai lopullisesti

Sivustomme on saatavilla maksutta.

Emme takaa, että sivustomme tai sen sisältö on aina tai keskeytyksettä saatavilla. Voimme peruuttaa tilapäisesti tai lopullisesti tai rajoittaa sivustomme saatavuutta kokonaan tai osittain liiketoiminnallisista ja toiminnallisista syistä. Pyrimme ilmoittamaan kohtuullisen ajoissa kaikista keskeytyksistä tai peruuttamisesta.

Olet myös vastuussa siitä, että kaikki henkilöt, jotka vierailevat sivuillamme sinun internetyhteytesi kautta, ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja muista sovellettavista ehdoista ja että he noudattavat niitä.

Sivustomme on tarkoitettu vain Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa oleville käyttäjille

Sivustomme on suunnattu ihmisille, jotka asuvat Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa. Emme esitä, että sisältö, joka on saatavilla sivustollamme tai sen kautta, on tarkoitettu käytettäväksi tai saatavilla muualla.

Pidä tilitietosi turvassa

Jos valitset tai sinulle luovutetaan käyttäjän tunnistamiseen käytetty koodi, salasana tai mikä tahansa muu tieto osana turvallisuustoimenpiteitämme, sinun on käsiteltävä tietoja luottamuksellisina. Et saa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.

Meillä on oikeus milloin tahansa poistaa käytöstä mikä tahansa käyttäjän tunnistamiseen käytetty koodi tai salasana, joko itse valitsemasi tai meidän myöntämämme, mikäli olet mielestämme kohtuullisesti katsoen epäonnistunut minkä tahansa käyttöehtojen kohdan noudattamisessa.

Jos tiedät tai epäilet, että joku muu kuin sinä tunnet käyttäjän tunnistamiseen käytetyn koodisi tai salasanasi, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi osoitteessa [email protected]

Miten voit käyttää sivustomme materiaalia

Olemme kaikkien sivustomme immateriaalioikeuksien ja sivustolla julkaistun aineiston omistajia tai käyttöluvan haltijoita.  Nämä on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla sopimuksilla ympäri maailmaa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Voit tulostaa yhden kopion ja ladata otteita sivuiltamme henkilökohtaiseen käyttöön ja voit kertoa muille organisaatiossasi sivuillamme julkaistusta sisällöstä.

Paperisten tai digitaalisisten kopioiden muuttaminen mistä tahansa materiaalista, jonka olet tulostanut tai ladannut, ei ole sallittua. Kuvien, valokuvien, videoiden, ääninauhojen tai grafiikoiden käyttö ilman niihin liitettyä tekstiä ei myöskään ole sallittua.

Meidän asemamme (ja kaikkien nimettyjen osallistujien) sivustomme sisällön laatijoina on aina tunnustettava.

Mitään sivustomme sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman meiltä tai lisensoijiltamme hankittua lisenssiä.

Jos tulostat, kopioit tai lataat jonkin sivustomme osan näiden käyttöehtojen vastaisesti, sinun käyttöoikeutesi lopetetaan välittömästi ja sinun on meidän valintamme mukaan palautettava tai tuhottava kaikki materiaaleista tekemäsi kopiot.

Älä tukeudu tämän sivuston tietoihin

Sivustollamme annetut tiedot ovat vain yleiseksi tiedoksi. Niitä ei tule pitää neuvoina, joihin sinun tulisi tukeutua. Sinun tulee hakea ammattilaisen tai asiantuntijan neuvoja ennen kuin ryhdyt toimiin tai pidättäydyt toimista minkään sivustomme sisällön perusteella.

Vaikka näemme kohtuullisesti vaivaa päivittääksemme sivustollamme olevia tietoja, emme esitä mitään takuita, suoria tai epäsuoria, sivustomme tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.

Olitpa kuluttaja tai yritysasiakas:

Jos olet yritysasiakas:

Jos olet kuluttajakäyttäjä:

Et saa väärinkäyttää sivustoamme tuomalla tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muuta haitallista tai teknisesti haitallista materiaalia. Et saa yrittää päästä luvatta sivustoomme, palvelimelle, johon sivustomme on tallennettu, tai mille tahansa sivustoomme liitetylle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan. Et saa hyökätä sivustollemme palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen avulla. Rikkomalla tätä säännöstä teet rikoksen vuoden 1990 Computer Misuse Act -säädöksen nojalla. Ilmoitamme tällaisesta rikkomuksesta asianomaisille lainvalvontaviranomaisille ja toimimme yhteistyössä näiden viranomaisten kanssa paljastamalla henkilöllisyytesi heille. Tällaisen rikkomuksen tapauksessa sinun käyttöoikeutesi lopetetaan välittömästi.

Säännöt linkittämisestä sivustollemme

Voit luoda kotisivullemme johtavan linkin edellyttäen, että se tapahtuu oikeuden- ja lainmukaisella tavalla, joka ei vahingoita mainettamme eikä pyri hyötymään siitä.

Sinun on luotava linkki niin, ettei siitä voi luulla, että kyseessä on meidän kumppanimme tai hyväksymämme tai tukemamme taho, mikäli tämä ei pidä paikkaansa.

Et saa luoda linkkiä sivustoomme mistään verkkosivustosta, joka ei ole sinun omistuksessasi.

Sivustoamme ei saa olla kiinnittää mihinkään muuhun sivustoon, eikä sivustollemme saa luoda linkkiä muualle kuin kotisivulle.

Pidätämme oikeuden peruuttaa luvan linkitykseen ilman ennakkoilmoitusta.

Jos haluat luoda linkin sivustollemme tai käyttää muuta kuin yllä mainittua sisältöä, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected]

Minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan riita-asioissa?

Jos olet kuluttaja, huomioi, että näihin käyttöehtoihin, niiden aiheisiin ja niiden muodostamiseen sovelletaan Englannin lakia. Sinä ja me molemmat olemme yhtä mieltä siitä, että Englannin ja Walesin oikeusistuimilla on yksinomainen toimivalta, paitsi jos olet Skotlannin kansalainen, jolloin voit myös nostaa kanteen Skotlannissa.

Jos olet liikeyritys, näihin käyttöehtoihin, niiden aiheisiin ja niiden muodostamiseen (sekä sopimukseen perustumattomiin riitoihin tai vaatimuksiin) sovelletaan Englannin lakia. Sitoudumme molemmat Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

 

Voita päivällinen Michael Cainesin kanssa -ilmaisarvonta Käyttöehdot

 


Company number 11028385